Το έργο 'Rural-eGov' έχει ως στόχο να αναλύσει τις ανάγκες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέντε περιφερειών κρατών-μελών της Ε.Ε., σε σχέση με τις προσφερόμενες σε αυτές δημόσιες υπηρεσίες. Θα μελετήσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (η-διακυβέρνησης) που προσφέρονται σήμερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειών αυτών, και το επίπεδο εξοικείωσης και εκμετάλλευσής τους από τις επιχειρήσεις. Θα αναπτύξει και αξιολογήσει για κάθε περιφέρεια που συμμετέχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χαρακτηριστικά παραδείγματα υπηρεσιών η-διακυβέρνησης που προσφέρονται στην περιφέρειά τους, με στόχο την διευκόλυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Επιπλέον, θα αναπτύξει ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο υπηρεσιών η-διακυβέρνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας. Το Rural-eGov είναι ένα πιλοτικό έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (LdV). Άρχισε τον Οκτώβριο του 2006 και αναμένεται να διαρκέσει 2 έτη.

 
Σχεδίαση: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Λάβετε τα τελευταία νέα συμμετέχοντας στο RSS κανάλι μας