Głównym celem projektu "Rural-eGov" jest analiza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie serwisów publicznych w pięciu wiejskich regionach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono ocenie dostępności i stopnia wykorzystania istniejących serwisów rządowych. W rezultacie opracowane będzie szkolenie poszerzające wiedzę o korzyściach płynących z używania elektronicznych serwisów rządowych. Ponadto zostanie zaprojektowana i wdrożona internetowa baza danych zawierająca logicznie pogrupowane elektroniczne serwisy rządowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich. Rural-eGov jest projektem pilotażowym sponsorowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci (LdV). Pracę rozpoczęto w październiku 2006. Przewiduje się, że projekt będzie trwał 2 lata.

 
Projekt i utrzymanie: PRO-MED Sp.zo.o.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Śledź najnowsze informacje na kanale RSS