Cilji projekta Rural-eGov so osredotočeni na analizo potreb povezanih z javnimi storitvami za podporo malih in srednje velikih podjetij v petih podeželjskih področjih članic Evropske unije z različnimi nivoji razvitih in prevzetih e-upravnih storitev. V projektu se bo proučilo obstoječe e-upravne storitve za mala in srednje velika podjetja, nivo uporabe le teh storitev in nivo osveščenosti malih in srednje velikih podjetij. Na podlagi ugotovljenega stanja bo pripravljen program usposabljanja za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij pri pospešeni uporabi e-upravnih storitev. Pripravil se bo tudi spletni portal, ki bo namenjen spremljanju in povezovanju e-upravnih storitev za mala in srednje velika podjetja, še posebej za podjetja iz podeželja. Rural-eGov je pilotski projekt sofinanciran s strani Evropske komisije Leonardo da Vinci (LdV) programa. Začel se je oktobra 2006 in bo potekal 2 leti.

 
Oblikuje in vzdržuje: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Pridružite se našemu RSS kanalu za pregledovanje zadnjih novic.