Szczegółowe cele projektu Rural-eGov to:
  • Analiza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich w zakresie internetowych usług rządowych i publicznych. Ocena stopnia świadomości społecznej na temat istniejących rządowych serwisów elektronicznych.
  • Przegląd elektronicznych serwisów rządowych dostępnych w krajach partnerskich oraz ocena ich użyteczności z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich.
  • Projekt i wdrożenie internetowej bazy danych zawierającej logicznie pogrupowane elektroniczne serwisy rządowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich.
  • Opracowanie scenariuszy szkoleń wykorzystujących kształcenie komplementarne w edukacji zawodowej. Szkolenia będą kombinacją nowoczesnych opartych o ICT metod (takich jak cyfrowe repozytoria wiedzy wspierające wirtualne społeczności) oraz tradycyjnych form (takich jak seminaria oraz nauka w grupie). Szkolenia skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich. Ich głównym celem jest poszerzenie wiedzy o korzyściach płynących z używania elektronicznych serwisów rządowych.
  • Opracowanie innowacyjnych zasobów edukacyjnych w formie repozytorium obiektów wiedzy.
  • Przeprowadzenie szkoleń pilotażowych, w których uczestnikami będą przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich. Ocena zaproponowanych metod szkolenia.
  • Opracowanie zaleceń dla instytucji unijnych, rządowych oraz lokalnej administracji, w celu ożywienia dyskusji na temat elektronicznych serwisów rządowych, ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw z obszarów wiejskich, potrzeby upowszechnienia informacji o takich usługach w środowiskach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu).
 
Projekt i utrzymanie: PRO-MED Sp.zo.o.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Śledź najnowsze informacje na kanale RSS