Temeljni cilji projekta Rural-eGov so:
  • Proučiti potrebe malih in srednje velikih podjetjih na podeželju po upravnih in javnih storitvah in raziskati katere od teh storitev bi lahko ponudili preko spleta. Proučiti stopnjo osveščenosti malih in srednje velikih podjetij na podeželju o obstoječih e-upravnih storitvah.
  • Pregled stanja obstoječih e-upravnih storitev v sodelujočih državah v projektu in proučitev do katere stopnje lahko te pokrijejo potrebe malih in srede velikih podjetij na podeželju.
  • Načrt in razvoj spletnega portala (observatorija), ki bo vseboval urejeno zbirko e-upravnih storitev primernih za mala in srednje velika podjetja na podeželju (imenoval se bo Rural-eGov observatorij).
  • Pripraviti niz scenarijev izobraževanja (osnovani bodo na kombinaciji učnih strategij za poklicno izobraževanje). S tem se bo povečal kombiniran način učenja in usposabljanja: učenje in usposabljanje z uporabo IKT (zbirka digitalnih učnih vsebin) v kombinaciji s tradicionalnimi oblikami učenja (seminarji in učne skupine). Njihov cilj bo usposobiti mala in srednje velika podjetja, da bodo razumela e-upravne storitve, jih uporabljala in izrabila koristi od e-upravnih storitev.
  • Razvoj inovativne in relevantne e-učne vsebine, ki bo podpirala predlagane scenarije izobraževanja in usposabljanja. Učna vsebina se bo zapisala in shranila v skladišče z digitalno učno vsebino na portalu (observatoriju).
  • Izvedba pilotskih delavnic usposabljanja z ustreznimi uporabniškimi skupinami (mala in srednje velika podjetja s podeželja) in ocenitev predlaganega pristopa.
  • Posredovanje priporočil EU agencijam, državnim upravam in agencijam za razvoj e-poslovanja malih in srednje velikih podjetij. S tem se želi spodbuditi razprava o razvoju e-upravnih storitev za razvoj podeželja in o izobraževanju ter usposabljanju državljanov (poudarek na poslovanju) o priložnostih uporabe e-storitev.
 
Oblikuje in vzdržuje: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Pridružite se našemu RSS kanalu za pregledovanje zadnjih novic.