W swoich dokumentach strategicznych (ang. policy documents) Komisja Europejska podkreśla znaczenie technologii informacyjnych (ICT) przy zmniejszaniu kosztów i ułatwianiu dostępu do usług publicznych. ICT ma coraz szersze zastosowanie i większą liczbę odbiorców. Z drugiej strony obecnie ponad połowa populacji krajów UE nie może lub nie potrafi w pełni skorzystać z tych technologii. Wyrównanie szans w dostępie do produktów i serwisów ICT dla mieszkańców pozostających w tyle regionów jest ekonomicznym, socjalnym, etycznym i politycznym wyzwaniem dla Komisji Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca się usługom publicznym, gdyż to one stanowią główną część ekonomii europejskiej (np. zamówienia publiczne stanowią 16% PNB). W wielu regionach Europy osiągnięto znaczne sukcesy we wdrażaniu serwisów publicznych opartych o ICT, np. internetowy system podatkowy, który każdego roku oszczędza miliony godzin zarówno urzędnikom jak i petentom. Niestety ciągle jeszcze pozostaje wiele do zrobienia, by usługi tego typu zyskały powszechną akceptację.

Problem najłatwiej można prześledzić na przykładzie przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach rolniczych. Położone z dala od dużych ośrodków miejskich, małe i średnie firmy nie mają łatwego dostępu do takich instytucji jak: urzędy skarbowe, biura prawnicze, Krajowa Izba Gospodarcza itp. Rozwiązaniem tego problemu jest: po pierwsze udostępnienie odpowiednich narzędzi agencjom rządowym w celu wdrożenia usług elektronicznych (serwisy e-rządowe), po drugie ułatwienie dostępu do tych usług małym i średnim przedsiębiorstwom wiejskim. Kluczowym czynnikiem powodzenia jest zaangażowanie zarówno instytucji regionalnych jak i rządowych. Zdarza się, że jednostki rządowe lub regionalne udostępniają usługi elektroniczne, jednakże obywatele nie korzystają z nich, gdyż nie potrafią lub nie wiedzą jakie korzyści mogłoby im to przynieść.

Najnowsze badania wykazały, że niski stopień wykorzystania technologii ICT, w tym serwisów elektronicznych, obserwuje się w małych i średnich przedsiębiorstwach z terenów wiejskich. Doświadczenia zebrane podczas szkoleń (greckie 'Go-Online Training Support' lub brytyjskie 'Opportunity Wales'), dowiodły że kursy ICT dla tego typu firm powinny: (i) przekonać o pożytku płynącym z wprowadzenia technologii ICT do biznesu, (ii) korzystać z innowacyjnych technik szkoleniowych łączących w sobie formy tradycyjne i elektroniczne (takich jak szkolenia komplementarne), (iii) udostępnić internetową bazę istniejących serwisów elektronicznych z informacjami na ich temat.

 
Projekt i utrzymanie: PRO-MED Sp.zo.o.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Śledź najnowsze informacje na kanale RSS