Το έργο Rural-eGov αναμένεται να παράγει τα παρακάτω αποτελέσματα:
No Αποτελέσματα/Παραδοτέα Τύπος Ομάδα Στόχος
1. Εθνικά Εργαστήρια πάνω σε Προκλήσεις Περιφερειακής Η-Διακυβέρνησης Συνάντηση Εργασίας με χρήστες Ειδικοί, εκπαιδευτές, χρήστες, κοινό
2. Αναφορά στις γνώσεις και τα προσόντα των περιφερειακών ΜΜΕ στη χρήση υπηρεσιών η-διακυβέρνησης Αναφορά Κοινό
3. Ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης των υπηρεσιών η-διακυβέρνησης στην ΕΕ και τις χώρες του ερευνητικού έργου Αναφορά Κοινό
4. Σχεδίαση της διαδικασίας εκπαίδευσης και του πακέτου μαθημάτων (curriculum) Αναφορά Κοινό
5. Ανάπτυξη του online εκπαιδευτικού περιεχομένου Αναφορά Κοινό
6. Συλλογή και περιγραφή υπηρεσιών η-διακυβέρνησης για ΜΜΕ της περιφέρειας Αναφορά Κοινό
7. Καθορισμός Προτύπου Μεταδεδομένων του Rural-eGov για Υπηρεσίες Η-Διακυβέρνησης σε Περιφερειακές Περιοχές Αναφορά Κοινό
8. Καθορισμός Προτύπου Μεταδεδομένων του Rural-eGov για Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Αντικείμενα Περιφερειακών ΜΜΕ. Αναφορά Κοινό
9. Rural-eGov Observatory Design Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
10. Δικτυακή Πύλη του Παρατηρητηρίου Rural e-Gov Λογισμικό Κοινό
11. Σχέδιο αξιολόγησης και σχεδίαση πιλοτικών εκπαιδευτικών συνεδριών   Εταίροι, ΕΕ
12. Αναφορά αξιολόγησης και προτάσεις για ανάπτυξη πολιτικής Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
13. Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του προγράμματος Λογισμικό Κοινό
14. Σχέδιο Αξιολόγησης και Διατίμησης Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
15. Ενδιάμεση Αναφορά Αξιολόγησης και Διατίμησης Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
16. Τελική Αναφορά Αξιολόγησης και Διατίμησης Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
17. Εικονική Κοινότητα Rural-eGov για Εξάσκηση στο CEDEFOP Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χωριό Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαιδευτές
18. Εργαστήριο πάνω σε Υπηρεσίες Η-Διακυβέρνησης για Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας Ειδικοί, εκπαιδευτές, χρήστες, κοινό
19. Ενδιάμεση αναφορά διοίκησης Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
20. Τελική αναφορά διοίκησης Αναφορά Εταίροι, ΕΕ
 
Σχεδίαση: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Λάβετε τα τελευταία νέα συμμετέχοντας στο RSS κανάλι μας