Pričakovani so naslenji rezultati projekta Rural-eGov:

Št. Rezultati Tip Ciljna skupina
1. Nacionalne delavnice na temo: izzivi e-uprave Konzultacijsko srečanje z uporabniki Strokovni trenerji, trenerji, uporabniki in drugi zunanji akterji
2. Poročilo o poznavanju in usposobljenosti malih in srednje velikih podjetij na podeľelju za uporabo e-upravnih storitev Dokument Zunanji in notranji akterji
3. Pregled trenutnega stanja e-upravnih storitev v EU in v drľavah partnerjev projekta Dokument Zunanji in notranji akterji
4. Načrt procesa usposabljanja in učnega načrta Dokument Zunanji in notranji akterji
5. Razvoj spletne učne vsebine Dokument Zunanji in notranji akterji
6. Izbor in opis e-upravnih storitev, ki so primerna za mala in srednje velika podjetja na podeželju Dokument Zunanji in notranji akterji
7. Metapodatkovni model za opis in razporeditev e-upravnih storitev Dokument Zunanji in notranji akterji
8. Metapodatkovni model za opis in razporeditev "Rural-eGov" predmetov digitalnega izobraževanja Dokument Zunanji in notranji akterji
9. Načrt portala (observatorija) e-upravnih storitev Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
10. Spletni portal (observatorija) Programska oprema Zunanji in notranji akterji
11. Načrt vrednotenja in model pilotske delavnice   Notranji akterji, Evropska komisija
12. Poročilo vrednotenja in priporočila za zakonodajalce Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
13. Razvoj spletne strani projekta Programska oprema Zunanji in notranji akterji
14. Načrt širitve in valorizacijski načrt Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
15. Vmesno poročilo o širitvi in valorizaciji rezultatov projekta Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
16. Končno poročilo o širitvi in valorizaciji rezultatov projekta Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
17. Rezultati projekta "Rural e-Gov" bodo objavljeni na spletni strani CEDEFOP - The European Training Village Spletno okolje Trenerji
18. Delavnice na temo: e-upravne storitve za razvoj podeželja Evropske delavnice Strokovnjaki trenerji, trenerji, uporabniki in celotna javnost
19. Vmesno poročilo vodstva Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
20. Končno poročilo vodstva Dokument Notranji akterji, Evropska komisija
 
Oblikuje in vzdržuje: PRO-MED Co.,Ltd.   |  Valid XHTML 1.0 Transitional  |   Pridružite se našemu RSS kanalu za pregledovanje zadnjih novic.